werkwijze

Johan Fieten bv

architectuur en

conceptontwikkeling

Hoe complexer

de opdracht, hoe

groter de uitdaging.

Architectuur en conceptontwikkeling

Johan Fieten richt zich op ontwerp en ontwikkelingsvraag-

stukken. Hij is gespecialiseerd in bestaande winkelgebieden en

buitengebieden in dorpen en woonwijken. Zijn werkwijze omvat

vijf opeenvolgende producten:

  1. Haalbaarheidsstudie en conceptontwerp

  2. Bestemmingswijziging (stedenbouwkundig ontwerp, proces- begeleiding, coördinatie van benodigde onderzoeken)

• Ontwerp

• Omgevingsvergunning

• Esthetische begeleiding 

Door de overige werkzaamheden uit te besteden kan Johan

zich volledig concentreren op zijn producten. De conceptuele

fase is allesbepalend: met relatief lage kosten en de juiste

informatie is het mogelijk inzicht te verkrijgen over locatie-

keuze en investeringsbudget. Op basis van het concept en

haalbaarheidsstudie kan adequaat een besluit genomen

worden met betrekking tot aankoop of huur en planologische

procedures. Het concept wordt vervolgens uitgewerkt tot

stedenbouwkundig- en welstandsakkoord. Voor de technische

uitwerking en begeleiding van dit proces beschikt Johan Fieten

over een uitstekend netwerk van gespecialiseerde partijen.

Denk daarbij aan samenwerking met landschapsarchitecten.

Afsluitend wordt een opdracht op esthetisch niveau door hem

begeleid tot en met de oplevering.


Ondernemend

Kun je meer doen dan de opdrachtgever verwacht? De leer-

school van Johan Fieten telde vier bepalende disciplines:

Initiëren, creëren, organiseren en budgetteren. Met zijn eigen

architectenbureau FAME en later als projectontwikkelaar, werd

deze optelsom van kwaliteiten het kenmerk van zijn werkwijze.

Niet alleen de ontwerpen maken, maar ook kansen zien en

problemen oplossen. Meer doen dan verwacht wordt. Hoe

complexer de opdracht, hoe groter de uitdaging.


Persoonlijk

Aan elk gebouw van zijn hand is de signatuur van Johan Fieten

te herkennen. Niet bij uitstek aan materiaalgebruik of details,

maar door vorm en uitstraling. Er staat iets. Of het is perfect in

de bestaande omgeving ingepast. Noem het een statement

voor, of namens, de gebruiker. Dat betekenisvolle gevoel is de

persoonlijke ontwerpstijl van de architect Johan Fieten. Een stijl

waar het ondernemende en persoonlijke samenkomt.

Zuidwolde, vestiging Johan Fieten bv

Klik op de foto voor een vergroting

Spiekampenweg 2

7921 PA  Zuidwolde

Telefoon (0528) 39 81 20

johan@fieten.nl