contact

Johan Fieten bv

architectuur en

conceptontwikkeling


Spiekampenweg 2

7921 PA  Zuidwolde

Telefoon (0528) 39 81 20

johan@fieten.nl

Architectuurfotografie

(m.u.v. Veghel en Hollandscheveld)

Jan Bouwman Fotografie


Fotografie ASV Veghel

Fotografie Wim Roefs


Fotografie De Boeten Hollandscheveld

Fotografie Petra Appelhof


Portretfotografie

Corb!no


Foto beeld Rudi van de Wint

Andre Weima


Fotografie winterlandschappen

Elim (Drenthe als inspiratiebron)

Johan Fieten


Teksten en vormgeving

Johan Nauta BNO

Colofon

DISCLAIMER

Aan de samenstelling van deze

website is veel zorg besteed.

Getracht is de informatie zo

volledig en actueel mogelijk te

houden. Toch kan het voorkomen

dat de inhoud onvolledig of

onjuist is. Ook kan de informatie

zonder vooraankondiging

wijzigen. Hierdoor kunnen aan

deze website geen rechten

worden ontleend.

Copyright 2013

Leveringsvoorwaarden

Op al onze opdrachten is

‘De nieuwe Regeling 2011:

Rechtsverhouding

opdrachtgever-architect,

ingenieur en adviseur

DNR 2011’ van toepassing.

Een exemplaar van de

DNR 2011 wordt op

verzoek kosteloos aan

u toegezonden of kunt u

onderstaand downloaden.

AUTEURSRECHTEN

Deze website en de inhoud

daarvan zijn auteursrechtelijk

beschermd. Het is niet

toegestaan iets van deze

website of de inhoud daarvan te

verveelvoudigen, op te slaan in

een geautomatiseerd gegevens-

bestand, of openbaar te maken,

in enige vorm of op welke wijze

dan ook, zonder voorafgaande

schriftelijke toestemming van

Johan Fieten bv architectuur

en conceptontwikkeling.