visie

Johan Fieten bv

architectuur en

conceptontwikkeling

Johan Fieten over

plaatsen en plekken

van betekenis.

Het ontstaan van dorpen en steden is na eeuwen meestal

nog te herkennen. Als nederzetting op vruchtbare grond, als

handelsplaats aan een rivier, als bescherming tegen water of

vijand. Er werd gebouwd voor mensen.

Van bouwwerken, hoe oud soms ook, zijn vaak meerdere

functies te herleiden. Zo zijn kerken naast hun oorspronkelijke

functie als godsdiensthuizen ook orientatiepunten in een stad.

Pleinen zijn functioneel voor markten en manifestaties, maar

ook als plek om af te spreken of als herkenningspunt om

iemand de weg te wijzen. Als architect ontwerp je voor mensen.

Gebouwen en ruimten die door vorm en functie voor lange tijd

gebruikt zullen worden. Plaatsen en plekken van betekenis.

Spiekampenweg 2

7921 PA  Zuidwolde

Telefoon (0528) 39 81 20

johan@fieten.nl

Johan Fieten

over Drenthe als

inspiratiebron.